5. januar - 365 misli koledar lepih misli o življenju

5. januar - 365 misli koledar lepih misli o življenju

Prenesi


Vse, kar v življenju lahko kontroliramo so naše misli, počutje in naša čustva.  Za nje lahko prevzamemo odgovornost.


V našem dnevnem življenju se pogosto soočamo s situacijami, ki so izven našega nadzora. Vendar pa obstaja eno področje, kjer imamo vedno moč: nadzor nad našimi mislimi, počutjem in čustvi. Sprejetje te moči pomeni prevzemanje odgovornosti za način, kako dojemamo in se odzivamo na svet okoli nas.

To ne pomeni, da je enostavno spremeniti naše miselne vzorce ali takoj preoblikovati naša čustva. Vendar pa nam zavedanje, da smo za njih odgovorni, omogoča, da razvijemo strategije za boljše upravljanje z njimi. To lahko vključuje prak

Pozitivne Misli

Podatki:

Socialna omrežja

PREJŠNJA MISEL22. januar - 365 misli koledar lepih misli o življenju
NASLEDNJA MISEL23. januar - 365 misli koledar lepih misli o življenju